петак, 13. јул 2018.

Oбука за наставнике физике у Првој крагујевачкој гимназији


У Првој крагујевачкој гимназији  2. и 3. јула 2018. године је одржана обука за наставнике физике првог разреда гимназије, који од септембра 2018/19. започињу са остваривањем нових програма наставе и учења оријентисаних на исходе.
По завршетку обуке наставници су се упознали са:
       карактеристикама нових програма
       концептом међупредметних компетенција у контексту нових програма
 планирањем, остваривањем, праћењем и вредновањем наставе и учењаорјентисаних на исходе и
       применом пројектне наставе у остваривању нових програма.
 Програм обуке обухватао је следеће теме:
·         Програми наставе и учења у основном и средњем образовању – опште карактеристике;
·         Планирање наставе и учења обавезних предмета и изборних програма;
·         Остваривање наставе и учења;
·         Међупредметне компетенције;
·         Пројекат и пројектна настава;
·         Планирање пројектне наставе;
·         Предузетништво;
·         Праћење и вредновање наставе и учења.
Обука је трајала два дана али је предвиђен још један дан онлајн обуке која омогућава размену искустава између учесника кроз активности које се односе на додатне задатке. Водитељи обуке били су Бранислав Јовановић - Школска управа Крагујевац и Ана Марковић – Прва крагујевачка гимназија. Укупно 30 наставника физике из Крагујевца, Аранђеловца, Баточине, Раче, Тополе, Александровца, Бруса, Варварина, Крушевца и Трстеника, прошло је ову обуку.
Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења је програм од јавног интереса који има за циљ оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћења сопственог рада.
                                                                                                                               Ана МарковићНема коментара:

Постави коментар