субота, 11. март 2017.

Дан броја 𝝅


                                                                        14.3.2017.
                                                                         12-14 h
                                                                      РАДИОНИЦА
                                                              
                                                             
Ниједан број, симбол или ознака нису побудили толико интересовање колико чувени број 𝝅 (Pi). Његова приближна вредност износи 3,14159 и представља однос обима и пречника круга. Има бесконачан број децимала, чијим  израчунавањем су се бавили математичари још од античке Грчке до данашњих дана. Данас се зна да број  𝝅 спада у групу ирационалних бројева, и његова вредност је заокружена на 64 децимале:
𝝅 ≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923
Познато је да је први пут  физичар Лари Шo (Larry Shaw) 1988. године почео да обележава дан броја 𝝅. Од 2009. године, сваког 14-ог марта се обележава тај дан, који  је посвећен популаризације математике у целом свету. 
 Наша идеја је да обележимо  Дан броја Пи радионицом, која представља  пример интегрисаног приступа у настави физике и математике, где учесници радионице, после Историјског осврта на дан броја 𝝅,  решавају неколико проблемских задатака у вези са одређивањем броја 𝝅. Циљ ове радионице је да се укаже на потребу оваквог приступа, који ће наставу физике и математике учинити квалитетнијом и занимљивијом при чему се математика користи  као алат за решавање проблема из физике.

Аутори и реализатори:
Ана Марковић, Прва крагујевачка гимназија
Биљана Живковић, ОШ „Вук Стефановић Караџић“

Нема коментара:

Постави коментар